آیا این نوع جوش باعث ریزش مو میشودما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدل مو

مدل عینک آفتابی